فرم
فرم درخواست بازديد از كارخانه

متقاضي گرامي: در صورت تمايل براي تحقيق و يا بازديد از خطوط توليد شركت سيمان شاهرود، شما مي‌توانيد درخواست خود را از طريق اين فرم براي ما ارسال نماييد:

* نام ارگان:
* مقطع تحصيلي:
* رشته تحصيلي:
* نوع درخواست:
* تاريخ پيشنهادي شما:
* تعداد نفرات:
حداكثر 25 نفر
* نماينده گروه:
* شماره تماس:
شماره ثابت و يا همراه نماينده گروه را وارد نماييد.
* شماره فكس:
شماره فكس براي ارسال جوابيه سيمان شاهرود الزاميست.
توضيحات:
* كد امنيتي:
Chaptcha