سوالات متداول سهامداران
 اولین پیش بینی سود سال مالی منتهی به 1393/12/29 (EPS) چقدر می باشد؟
   پیش بینی سود مبلغ 687 ریال میباشد.

ميزان خالص سود مربوط به سال مالي 1393 چقدر مي‌باشد؟
   
ميزان سود مصوب مربوط به سال مالي 1393 به ازاي هر سهم مبلغ 500 ريال مي‌باشد.

نحوه پرداخت سود نقدي چگونه مي‌باشد؟
   از طريق واريز به شماره حساب اعلام شده توسط صاحب سهم (در بانك ملت و درج شده در سیستم کدال).
   در صورتي كه شماره حسابي (در بانك ملت به نام صاحب سهم) به قسمت سهام سيمان شاهرود اعلام نشده باشد، سود سهام قابل پرداخت نخواهد بود. در ضمن ارائه آدرس پستي سهامدار نيز الزامي است.

آيا اطلاعيه‌هاي مالي شركت سيمان شاهرود براي سهامداران قابل دسترس مي‌باشد؟
   كليه اطلاعيه‌هاي مالي و سهام شركت سيمان شاهرود با نماد "سرود" در سايت كدال (مربوط به سازمان بورس اوراق بهادار) براي سهامداران محترم قابل دسترس مي‌باشد.