گواهينامه‌هاي ISO
گواهينامه‌هاي اخذ شده از شركت IMQ:

OHSAS 18001 : 2007

ISO 14001 : 2004

ISO 9001 : 2008

(لطفاً براي رويت تصاوير با سايز بزرگتر، بر روي زیر نویس عکس ها كليك نماييد)