فرآيند فروش سيمان
محصولات شركت براساس استانداردهاي ملي توليد مي‌شود. بدين ترتيب با انتخاب نوع (تيپ) سيمان توسط مشتري، خواسته‌هاي كيفي وي با دريافت سيمان استاندارد، تامين خواهد شد.
پس از درخواست خريد سيمان توسط مشتري و ارائه مدارك لازم به واحد فروش، درصورت نياز، براي متقاضي پيش فاكتور صادر مي‌شود.

جهت واريز وجه سيمان، حساب جام معرفي شده است كه بصورت آني در حسابداري فروش قابل رويت و اعمال در پرونده مشتريان مي‌باشد. با توجه به اينكه به هر يك از مشتريان شركت، يك پرونده و شماره منحصربه‌فرد تخصيص داده مي‌شود، درصورت ثبت شماره شناسايي مشتري در كامپيوتر بانك، حسابداري فروش مقدار وجه را در كد شناسايي مربوطه وارد مي‌نمايد.

با واريز پول به حساب شركت و ثبت وجه واريز شده به حساب مشتري، براساس قيمت محصولات و تقاضاي مربوطه، برگ فروش صادر مي‌شود.

شركت حمل و نقل مربوط به مشتري با هماهنگي وي، تاريخ‌هاي مورد نظر مشتري را مشخص نموده و در برنامه كامپيوتري واحد فروش ثبت مي‌نمايد.

در هر تاريخ، شركت حمل و نقل، مقصد بار مربوط به مشتري را در شوراي اعلام بار (انجمن صنفي رانندگان) اعلام و كاميون مناسب جهت حمل را به همراه حواله بارگيري به پايانه شركت ارجاع مي‌نمايد.

كاميون به محوطه شركت وارد و پس از بارگيري و توزين سيمان، با دريافت فاكتور و بارنامه (و پلمب شدن بونكرهاي حمل سيمان فله) از شركت خارج و به طرف مقصد حركت مي‌نمايد.

سيمان حمل شده به مقصد مشتري، به همراه مدارك مربوطه در محل مورد نظر تخليه و توسط مشتري رسيد مي‌شود.
روال فوق براي كليه مشتريان و براي تمام مقدار خريد آنها تكرار مي‌شود.

مشتري گرامي: جهت دريافت اطلاعات ذيل مي‌توانند با شركت حمل و نقل مربوطه و يا واحد فروش شركت سيمان شاهرود تماس بگيريد:
- مقادير برگ فروش‌ها
- تاريخ‌هاي اعلام بار
- مانده ريالي حساب
- بارهاي حمل شده قبلي
همچنين در هريك از فاكتورهاي ارسالي براي مشتري نيز اطلاعات مورد نياز ثبت و ارائه مي‌گردد.


مراحل خريد سيمان:
- تشكيل پرونده (اخذ كد مشتري)
- سفارش خريد:
- تعيين تناژ
- تعيين نوع سيمان
- تعيين نوع بسته‌بندي
- تعيين آدرس محل تخليه
- تعيين شركت حمل
- واريز وجه (و درج كد مشتري توسط اپراتور بانك)
- تعيين تاريخ(هاي) حمل سيمان از سوي مشتري (براي شركت حمل)
- حمل و تحويل سيمان
- پرداخت هزينه حمل (به راننده)


مشخصات شماره حساب‌ شركت سيمان شاهرود براي واريز وجه:
بانك ملت (جام)
شماره حساب: 010573946
بنام: شركت سيمان شاهرود