تشكيل پرونده و مدارك مورد نياز

مشتريان گرامي: براي خريد سيمان مورد نياز خود، لازم است قبلاً (در قسمت فروش) اقدام به تشكيل پرونده نموده و كد مشتري دريافت نماييد. درج كد مشتري در هنگام واريز وجه (توسط اپراتور بانك) الزامي مي‌باشد.

مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده:
عاملين فروش:
- كپي جواز كسب
- كپي كارت ملي
- كپي مدارك انبار
يادآوري: حداقل خريد ماهانه سيمان، معادل 50 تن مي‌باشد، در ‌صورتي كه ميزان خريد ماهانه شما كمتر از اين مقدار باشد، كد عامليت شما غيرفعال خواهد شد.

سيمانبران:
- كپي كارت ملي مالك كارگاه
- پروانه بهره‌برداري كارگاه

پروژه‌هاي عمراني:
- كپي 5 برگ اول اساسنامه شركت
- كپي آخرين آگهي تغييرات (روزنامه رسمي)
- كپي قرارداد عمراني شركت
- كپي كارت ملي نماينده شركت

دارندگان پروانه ساختماني (بالاي 800 متر مربع):
- كپي كارت ملي مالك
- كپي و اصل پروانه ساختماني