تيم مديريتي شركت

محمد فتوگرافی

عنوان: مدير عامل

تحصيلات: فوق لیسانس مهندسی صنعتی   
متولد: 1333


احمد ملاحسنی


عنوان: معاون فني و مدير كارخانه

تحصيلات: ليسانس مهندسي شیمی 

متولد: 1346


محمدرضا بازوی

عنوان: معاون مالی اقتصادی

تحصيلات: ليسانس حسابداری             

متولد: 1346صمد فدایی

عنوان: معاون پشتیبانی

تحصيلات: دکترای مدیریت آموزشی

متولد: 1350محمد ترامشلو

عنوان: معاون بازرگانی

تحصيلات: دکترای مهندسي شیمی        

متولد: 1359سعید قبادي

عنوان: مدير توليد

تحصيلات: ليسانس مهندسي شيمي

متولد: 1351حسين آَشوري

عنوان: مدير مكانيك                     

تحصيلات: فوق ليسانس مهندسي مكانيك

متولد: 1348


علی منافی

عنوان: مدير برق و كنترل                     

تحصيلات: ليسانس مهندسي برق

متولد: 1349


----                 

عنوان: مدير دفتر فني و برنامه‌ريزي

تحصيلات: ----                                   

متولد: ---                                    


علی رضوانی

عنوان: مدير انرژي

تحصيلات: لیسانس مهندسی شیمی                                 

متولد: 1356


مهدی اسدیان

عنوان:
 مدير منابع انساني

تحصيلات: کارشناسی ارشد مکانیک           

متولد: 1355هادي قيسي

عنوان: مدير بازرگاني

تحصيلات: ليسانس مهندسي مكانيك          

متولد: 1359


رضا نمازی

عنوان: مدیر فروش

تحصيلات: ليسانس مهندسي مکانیک      

متولد: 1355


علیرضا میرآب

عنوان: مدیر سیستم‌ها و روش‌ها

تحصيلات: ليسانس مهندسي نرم‌افزار       

متولد: 1350